TantrikCentre

Behandelmethode

De vijf natuurlijke elementen:
ether, water, vuur, aarde & lucht

Vuur is de krachtigste van deze vijf elementen.
Het geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Daarom wordt vuur als het hoofdelement beschouwd. Bovendien staat het voor ‘waarheid’. Vandaar dat ik met behulp van het element vuur de waarheid achter elk probleem of obstakel kan onthullen. 

Ik werk in samenspel met de vijf natuurlijke elementen om via mantra, yantra en tantra bij iedereen de zelfhelende vermogens te versterken. Deze drie termen behoeven wellicht enige uitleg;

Vuur is de krachtigste van de 5 natuur elementen

Mantra

Het woord bestaat uit twee delen, namelijk; Manas (bewustzijn) en Tra (gereedschap) = een gereedschap voor het bewustzijn.

Yantra

Het woord betekent zoveel als ‘machine’. Deze geometrische symbolen zijn een fysiek ondersteunend instrument bij het aanpakken van een probleem of situatie.

Tantra

Een tantra (mens, dier of object) wordt energetisch geladen of ontladen door het gecombineerd gebruik van een mantra en yantra.